ERIPEDAGOOGILINE NÕUSTAMINE LAPSELE

Meie eripedagoogid on  Sinu lapsele toeks, kui muret teevad

  • tähelepanu, mälu, taju, mõtlemise eripärad

  • üldine kõneareng

  • õpiraskused

  • õpitaseme, sobiliku õpistiili, õppemeetodi või metoodika leidmine

  • lapse koolivalmidus

  • andekus

  • iseseisva töö, koostegevuse või abi kasutamise oskuste kujundamine

  • sobiva  õppimist toetava ja erivajadusi arvestava õpikeskkonna kujundamine

Eripedagoogiline nõustamine on vajalik, kui lapse areng on ebaühtlane ning vajab toetamist, sõltumata lapse vanusest. Eripedagoog leiab põhjuse ning nõustab vanemat ja teisi täiskasvanuid, kuidas parimal viisil last aidata.

Näiteks kooliealiste laste puhul aitab eripedagoog selgitada välja õpiraskuste põhjused, arendada ainealaste teadmiste omandamiseks vajalikke baasoskusi (suuline ja kirjalik kõne, funktsionaalne lugemisoskus, matemaatilised mõisted, opereerimine arvudega jne) jms. Samuti kohandada andekate laste õppetegevust. 

Vastuvõtt toimub Tallinnas,Toompuiestee 10, tuba 207.

Üks seanss kestab 60 minutit, kordade arv oleneb kliendi vajadustest.

Ühe kohtumiskorra tasu: 60 minutit on 35 eurot

Vastuvõtule tulemiseks võta ühendust: info.tasakaal@gmail.com või telefon: 534 80 777 (tööpäeviti 9-18)

Töökeeleks on eesti keel.Nõustamisele tulemiseks võta ühendust: info.tasakaal@gmail.com või telefon: 534 80 777 (tööpäeviti 9-18)

Iga nõustamise korraga toetad kroonilisi haigeid või nende lähedasi.Teenuste kasutamise üldtingimused