MEIE INIMESED

JUHATUS

Helen Kiis
Tiina Dislis
Kaisa Meinart
Siivi Hansen

Kontakt:
534 80 777
info.tasakaal@gmail.com

Signe Muuk
raamatupidaja
Kontakt: info.tasakaal@gmail.com


TERAPEUDID JA NÕUSTAJAD

Evelin Tael
psühholoog

Imbi Mihhailov
psühholoog, pereterapeut

Ene Pill
Kunstiterapeut (sh fototeraapia, töö saviväljal), psühholoog

Merle Hillep
Muusikaterapeut, psühholoog

Anu Roosild
Kunstiterapeut, kunstiõpetaja

Terje Kaldur
Tantsu– ja liikumisterapeut, koolipsühholoog

Annika Metsar
Psühholoog

Kairi Miller
Loovterapeut, rekreatsioonispetsialist

Oleme tänulikud ka endistele vabatahtlikele:

Jane Teesalu - projektide assistent
Iia Ramul - assisteerimine üritustel
Marje Reimund - projektid ja regilauluõhtud
Guna Lindmaa - arendustegevus, ürituste korraldamine
Priit Ahte - regilauluõhtute korraldamine
Triin Müür - raamatupidamine
Anne Krestinov - turundus ja finantsid