Skype nõustamine

Meil on hea uudis kõigile, kes ei saa teatavatel põhjustel alati nõustamisele kohale minna, kuid soovivad siiski spetsialisti abi.

Pere- ja paariteraapia

Nüüdsest oleme teile abiks ka pereliikmete omavaheliste probleemide korral. Meie pere- ja paariterapeudid ootavad teid lahkesti nõustamisele või teraapiasse. Lähemat infot leiate siit, võtke julgesti ühendust!

Vaimse tervise strateegia

MTÜ Minu Tasakaal on VATEKi (Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon) liige ning meil on hea meel teatada, et valminud on Vaimse tervise strateegia 2016-2025. 30. märtsil esitleti seda Sotsiaalministeeriumile.

Vaimse tervise strateegia eesmärk on hoida ja parandada Eesti elanike head vaimset tervist ja heaolu, jagades vastutuse selle eest inimese enda, kogukonna ja riigi vahel. Soovime, et psüühika- ja käitumishäireid märgatakse varakult ning inimesed saavad vajalikku abi. Leiame, et vaimse tervise edendamine peaks olema ühiskonnas prioriteet, millega tegeletakse järjepidevalt läbi kogu inimese elukaare.

Vaimse tervise teema on oluline ja vajab senisest rohke tähelepanu nii indiviidi, kogukonna kui riigi tasandil. Maailma Terviseorganisatsioon prognoosib aastaks 2030 depressiooni levimuseks elanikkonnas 15%. Eestis on see hetkel 5,6%. Kõige tõsisem depressiooni avaldumise viis on suitsidaalne käitumine. Aastal 2014 sooritas Eestis suitsiidi 236 inimest. Keeruliste probleemide lahendamine vajab kompleksset sekkumist.

Vt Vaimse tervise strateegia 2016-2025