Aasta oli 2009, mil ühe tarmuka, tegusa ja suure südamega naise eestvedamisel pandi alus Minu Tasakaal MTÜle. See sündis soovist aidata Eesti inimestel hoida oma vaimset tervist, tunda elurõõmu ning olla sisemiselt tasakaalus ja õnnelik. Alates sellest ajast oleme olnud toeks sadadele eestimaalastele, pakkudes neile psühholoogilist nõustamist, loovteraapia töötubasid, koolitusi jpm.
Kuna ühingu algataja teadis ja koges, mida emotsionaalselt tähendab elu koos pika-ajalise haigusega, oli tema eriline soov aidata neid, kelle igapäevaseks saatjaks on mõni krooniline haigus. See viis meid koostöö ja ühiste projektideni mitmete kroonilisi haigeid esindavate patsiendiühendustega, näiteks Eesti Reumaliidu, Eesti Vähiliidu, jpt.
Kuigi ühingu eestvedajat täna meie seas enam ei ole, on ta jätkuvalt meile kõigile eeskujuks ja inspiratsiooniks ning innustab jätkama käidud rada. 

Kroonilised haiged on meie fookuses ka täna – teeme oma tööd selleks, et pakkuda neile paremaid võimalusi oma emotsionaalse tasakaalu hoidmiseks või säilitamiseks. Teeme jätkuvalt koostööprojekte ning pakume neile teenuseid tavapärasest soodsamatel tingimustel.

Täna oleme sotsiaalne ettevõte ja meie südameasjaks on julgustada inimesi hoolitsema nii oma füüsilise, kui ka vaimse tervise eest.

Tasakaal peitub mõlemas – täisväärtuslikuks eluks vajame nii oma tervet ihu, kui vaimu. Keha eest oleme harjunud rohkem hoolt kandma – oleme kehaliselt aktiivsed, proovime tervislikult toituda, käime arsti juures vajadusel oma tervist kontrollimas. Aga mida ja kui palju me teeme oma vaimse tervise heaks? Ka see vajab hoolt, eriti keerulisematel hetkedel, mida elu meile aeg-ajalt ikka ette veeretab. Siin soovimegi kõiki julgustada abi küsima ning endale parim lahendus leidma, olgu selleks siis psühholoogiga kohtumine, interneti teel suhtlemine või hoopis paari- või pereteraapia. Iga inimene on erinev, iga probleem on erinev ja seetõttu ka meie poolt pakutavad lahendused võimalikult personaalsed.

Väärtustame hoolivust, loovust, professionaalsust, personaalset lähenemist, koostööd.

Eestvedajad: Helen Kiis, Kaisa Meinart, Tiina Dišlis

Terapeudid ja psühholoogid 

Evelin Tael
psühholoog

Imbi Mihhailov
psühholoog, pereterapeut

Ene Pill
Kunstiterapeut (sh fototeraapia, töö saviväljal), psühholoog

Lisaks teeme koostööd mitmete teiste spetsialistidega, et leida meie klientidele kõige sobivaimad nõustajad.