Alates 2013. aastast on Minu Tasakaal MTÜ Eesti Töötukassa partner,
pakkudes töötutele psühholoogilist nõustamist.
Rohkem informatsiooni leiab Töötukassa kodulehelt.

01.04.2017 – 30.04.2018  viisime ellu KÜSKi arenguhüppe taotlusvooru (AH17) raames  toetuse saanud projekti „MTÜ Minu Tasakaal arenguvõimekuse suurendamine läbi meeskonna müügivõimekuse tõstmise“ summas 5 864,88 eurot.


Projekti tulemusel kasvab meie tegevusvõimekus läbi efektiivse ning tulemusliku müügitegevuse. Saadud tulemi abil on meil võimalik paremini aidata oma peamist sihtgruppi, kroonilisi haiged ja nende lähedasi, pakkudes neile psühholoogilisi  tugiteenuseid neile sobivaimal ajal, viisil ning tingimustel. Eesmärkide saavutamiseks viisime läbi järgmised tegevused:
1. Sisekoolitus ühingu vajadustest ning meeskonna teadmistest ja arenguvajadustest lähtudes.
2. Süvendatud koolitus müügipersonalile.
3. Mentorkoostöö. 

Lähem info: projekti juht Tiina Dišlis, info.tasakaal@gmail.com
01.04. - 15.12. 2017. viisime koostöös Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liiduga läbi projekti: Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu liikmetele ja teistele vähihaigete lastega peredele psühholoogiliste tugiteenuste pakkumine.
Projekti toetas Hasartmängumaksu Nõukogu. Projekti raames viisime koostöös EVLVLiga läbi nende liikmetele suunatud teraapiaseminari ning pakkusime seal osalenud peredele individuaalnõustamist, nende vajadustest lähtuvalt. 
Lähem info: projekti juht Helen Kiis, 

info.tasakaal@gmail.com2015. aastal pühendus ühing oma tegevusvõimekuse suurendamisele ja teenuste arendamisele. 

Üheks ajendiks oli MTÜ osalemine SEV arenguprogrammis, kus me muuhulgas analüüsisime põhjalikult MTÜ arenguvajadusi. Selle tulemusena saime rahastust kahele selleteemalisele suuremale projektile.
Aprillis 2015. 
alustasime AEFi Vabaühenduste Fondi toetusel projekti venekeelsele sihtrühmale vajalike ja sobivate teenuste välja arendamiseks ning lõime ühtlasi ka eeldused aktiivseks kommunikatsioonitegevuseks. Maikuus lükkasime KÜSKi toetuse abil hoo sisse projektile, millega suurendasime MTÜ arenguvõimekust (projekti nimi: omateenuste/-toodete väljatöötamine ning finants- ja juhtimisvõimekuse parandamine). Mõlema projekti ühisteks suurteks eesmärkideks on MTÜ tegevuse laiendamine, professionaliseerimine, kvaliteedi tõstmine ja jätkusuutlikkuse tagamine.

VÜF projekt aprill-detsember 2015: MTÜ teenuste arendamine ja kommunikatsioon venekeelsele sihtrühmale. Loe lähemalt.

KÜSK projekt mai 2015 - mai 2016 : MTÜ arenguvõimekuse suurendamine läbi omateenuste/toodete väljatöötamise ning finants- ja juhtimisvõimekuse parandamise. Loe lähemalt.